Übersetzerin  Polnisch - Deutsch  
Tłumacz przysięgły
Barbara Berger-Labe

Barbara Berger-Labe

 Tłumacz przysięgły, mgr. prawa Barbara Berger-Labe

     zaprzysiężony przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji dla potrzeb sądów i notariatów

Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu

  urodzona w Krakowie

  •   liceum/matura w Krakowie
  •   studia prawnicze w Katowicach – magister prawa
  •   aplikacja sędziowska, państwowy egzamin sędziowski
  • 1989   przyjazd do Niemiec
  •    Studia marketingu i reklamy w Bonn - dyplom   
  •   Członek BDÜ– Niemieckiego Związku Tłumaczy

  

 

 

   Tel.  0261 88 96 299