Tłumacz przysięgły

mgr. prawa Barbara Berger-Labe

     zaprzysiężony przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji dla potrzeb sądów i notariatów

  urodzona w Krakowie

  •   liceum/matura w Krakowie
  •   studia prawnicze w Katowicach – magister prawa
  •   aplikacja sędziowska, państwowy egzamin sędziowski
  •   1989   przyjazd do Niemiec
  •   Studia marketingu i reklamy w Bonn - dyplom   
  •   Członek BDÜ– Niemieckiego Związku Tłumaczy