Jako tłumacz przysięgły języka polskiego

 oferuję profesjonalne tłumaczenia wszelkich dokumentów, jak  np. metryk, aktów USC, świadectw, dyplomów, dokumentów sądowych, zaświadczeń, umów o pracę itp.

 

Służę również pomocą jako tłumacz ustny przed wszelkimi urzędami, sądami, w przedsiębiorstwach, jak i w sytuacjach życia codziennego.

 

Wszystkie tłumaczenia mogą zostać przeze mnie

 uwierzytelnione.